Centrála Bratislava

I N T E R K O N T A K T spol. s.r.o.

Adresa: Mierová 129, 821 05 Bratislava
Tel:  +421 2 4341 08 37 - 41
Fax:  +421 2 4329 17 01

Konateľ, riaditeľ spoločnosti

Ing. Peter Gogol

gogol@interkontakt.sk
klp. 211

Obchodné oddelenie

Ing. Peter Gogol ml.

gogoljunior@interkontakt.sk
klp. 212

Logistika

Ing. Lucia Bošanská

lucia@interkontakt.sk
klp. 215

Servis

Mgr. Eliška Hulejová

servis@interkontakt.sk
klp. 120

Interkontakt - Sekretariát

Marta Krajačičová

interkontakt@interkontakt.sk
klp. 108,158

Špecialista servisného strediska

Ing. Dušan Vesek

vesek@interkontakt.sk
klp. 118