Kancelária Michalovce

I N T E R K O N T A K T spol. s.r.o.

Adresa: Okružná 5, 071 01 Michalovce
Tel:  +421 56  64 33 446
Fax:  +421 56 64 33 447

Interkontakt s.r.o.

Michalovce

interkontakt-mi@stonline.sk

Obchodné oddelenie

Ing. Jana Šimurdová

interkontakt-mi@stonline.sk

Obchodné oddelenie

Ing. Dušan Šimurda

interkontakt-mi@stonline.sk