Chladenie vody

Chladenie vody pribudlo medzi pracovné činnosti spoločnosti Interkontakt spol. s r.o. v roku 1998. Od tohto roku až do dnes sa zrealizovalo v tejto oblasti množstvo obchodných prípadov a dodaných viac ako 200 chladičov do rôznych odvetví priemyslu, napr. potravinárskeho, chemického, strojárskeho, atď.

ROZDELENIE

 • strojné chladenie - strojné chladiče (chillery)
 • atmosferické chladenie uzavreté - atmosferické (suché) chladiče
 • atmosferické chladenie otvorené - chladiace veže

V oblasti atmosferického a strojného chladenia vody je našim obchodným partnerom talianska spoločnosť MTA, ktorá je výrobcom okrem iného aj strojných a atmosferických chladičov vody.
Využitie týchto chladičov vody je v:

 • klimatizačných systémoch s rozvodom vody
 • priemyselnom chladení

STROJNÉ CHLADIČE

 • chillery chladené vzduchom
 • chillery chladené vodou
 • chillery so systémom freecooling
 • chillery s možnosťou chodu ako tepelné čerpadlo
 • jednotky s oddelenými kondenzátormi
 • jednotky s oddelenými výparníkmi
 • interiérové fancoil