Vzduchom chladené chillery pre priemyselné chladenie

Verzia: LASER – teplota vody regulovateľná s presnosťou ± 0,5 °C

 • chladiaci výkon od 1,4 kW do 1718
 • výstupná teplota regulovateľná od 5 °C do +10 °C (TAE -10 až +15 °C)
 • max. vonkajšia teplota: 45 – 48 °C pri výstupe 7 °C
TAE
 • TAE evo
 • R407C
 •          
 • 1,4÷175 kW
 • Detail
HERCULES
 • HERCULES
 • R407C
 •        
 • 205÷440 kW
 • Detail
GALAXY
 • GALAXY
 • R407C
 •      
 • 487÷1442 kW
 • Detail
GALAXY
 • GALAXY tech
 • R410A
 •      
 • 480÷1411 kW
 • Detail
CENTAURUS
 • CENTAURUS
 • R407C
 •      
 • 241÷839 kW
 • Detail
PHOENIX PLUS
 • PHOENIX plus
 • R134A
 •      
 • 454÷1718 kW
 • Detail
TAE LASER
 • TAE evo LASER
 • R407C
 •          
 • 20÷100 kW
 • Detail

Vzduchom chladené chillery s možnosťou chodu ako tepelné čerpadlo pre priemyselné použitie

TAE
 • HAE evo
 • R407C
 •        
 • 13÷97 kW / 12÷88 kW
 • Detail

Vodou chladené vodné chillery pre priemyselné použitie

TAE
 • TWE evo
 • R407C
 •      
 • 7 ÷ 170 kW
 • Detail
HERCULES
 • NEPTUNE
 • R407C
 •    
 • 286 ÷ 665 kW
 • Detail
 • AQUARIUS plus
 • R134a
 •    
 • 449 ÷ 1594 kW
 • Detail
 • AQUA genius
 • R134a
 •    
 • 300 ÷ 1200 kW
 • Detail

Vodou chladený chiller s možnosťou chodu ako tepelné čerpadlo pre priemyselné využitie

HERCULES
 • NEPTUNE
 • R407C
 •      
 • 13÷97 kW 12÷88 kW
 • Detail

Vzduchom chladené vodné chillery pre klimatizáciu

 • chladiaci výkon od 4 kW do 1233 kW
 • výstupná teplota regulovateľná od 5°C do 10 °C
 • max. vonkajšia teplota: 43 °C
 • CYGNUS
 • R407C
 •        
 • 4÷65 kW
 • Detail
 • CYGNUS tech
 • R410A
 •        
 • 4÷67 kW
 • Detail
 • ORION
 • R134a
 •      
 • 17÷143 kW
 • Detail
 • TAURUS
 • R134a
 •      
 • 70÷131 kW
 • Detail
 • TAURUS tech
 • R407C
 •      
 • 70÷143 kW
 • Detail
 • ARIES
 • R407C
 •      
 • 161÷346 kW
 • Detail
 • ARIES tech
 • R134a
 •      
 • 162÷331 kW
 • Detail
 • GALAXY
 • R134a
 •      
 • 366÷1079 kW
 • Detail
 • GALAXY tech
 • R407C
 •      
 • 359÷1057 kW
 • Detail
 • PHOENIX
 • R407C
 •      
 • 232÷1536 kW
 • Detail
 • PHOENIX plus
 • R134a
 •      
 • 320÷1233 kW
 • Detail

Vzduchom chladené chillery pre klimatizáciu s možnosťou chodu ako tepelné čerpadlo vzduch/voda

 • chladiaci výkon od 4 kW do 336 kW
 • vykurovací výkon od 5 do 374 kW
 • výstupná teplota regulovateľná od 5°C do 10 °C - chiller
 • resp. od 30 do 55 °C – TČ pri t vonk. -10 / 2 °C
 • max. vonkajšia teplota: 46 °C
 • HCYGNUS
 • R407C
 •      
 • 4,0÷62 kW 5,0÷70 kW
 • Detail
 • HCYGNUS tech
 • R410A
 •        
 • 4,0÷64 kW 5,0÷72 kW
 • Detail
 • HORION
 • R407C
 •      
 • 16÷64 kW 20÷75 kW
 • Detail
 • HTAURUS
 • R407C
 •      
 • 67÷167 kW 71÷140 kW
 • Detail
 • HTAURUS tech
 • R410A
 •      
 • 70÷139 kW 78÷150 kW
 • Detail
 • HARIES
 • R407C
 •      
 • 159÷336 kW 169÷359 kW
 • Detail
 • HARIES tech
 • R410A
 •      
 • 162÷331 kW 179÷374 kW
 • Detail

Vodou chladené vodné chillery

 • chladiaci výkon od 7 kW do 1200 kW
 • výstupná teplota regulovateľná od +5 do +10 °C
 • max. teplota na kondenzátore: 50 °C
HERCULES
 • NEPTUNE
 • R407C
 •    
 • 232÷587 kW
 • Detail
 • AQUARIUS
 • R134a
 •    
 • 362÷1406 kW
 • Detail
 • AQUA genius
 • R134a
 •    
 • 300 ÷ 1200 kW
 • Detail

Vodou chladené vodné chillery s možnosťou chodu ako Tepelné čerpadlo (voda/voda)

 • HOCEAN
 • R407C
 •      
 • 4,0÷208 kW 4,0÷248 kW
 • Detail
HERCULES
 • NEPTUNE
 • R407C
 •    
 • 232÷578 kW 293÷698 kW
 • Detail
 • AQUARIUS
 • R134a
 •    
 • 356÷1281 kW 426÷1503 kW
 • Detail

Chillery s oddelenými kondenzátormi

 • OCEAN/ME
 • R407C
 •      
 • 4,0÷208 kW
 • Detail
HERCULES
 • NEPTUNE/ME
 • R407C
 •    
 • 232÷578 kW
 • Detail

Chillery s oddelenými výparníkmi

 • HCYGNUS/MC
 • R410A
 •      
 • 4,0÷64 kW 5,0÷72 kW
 • Detail
 • CYGNUS/MC
 • R407C
 •      
 • 4,0÷61 kW
 • Detail
 • TAURUS/MC
 • R407C
 •    
 • 70÷131kW
 • Detail