TAEevo/ TAEevo LASER/ TWEevo/ HAEevo

Kompaktné chillery s hermetickými scroll kompresormi a mikroprocesorovým riadením určené pre priemyselné chladenie , s kondenzátormi chladenými vzduchom TAEevo, prípadne vodou TWEevo

Štandardné vlastnosti:

 • chladivo R 407C
 • hermetické scroll kompresory
 • elektrické pripojenie 400 V / 3 / 50 Hz
 • mikroprocesorový riadiaci systém
 • akumulačná nádrž so zabudovaným výparníkom
 • axiálne ventilátory s krokovou reguláciou
 • vzduchové filtre na kondenzátoroch
 • stupeň elektrickej ochrany IP 54

Hlavné opcie

 • chladivo R 134a
 • elektrické pripojenie 460 V / 3 / 60 Hz
 • čerpadlo 3 alebo 5 bar
 • elektronická regulácia otáčok ventilátorov
 • radiálne ventilátory pre zle vetrané miesta inštalácie
 • hydraulická sada v neželeznom prevedení pre agresívnu vodu
 • diaľkové ovládanie ON / OFF
TAEevo  - vzduchom chladený vodný chiller pre priemyselné použitie
TWEevo  - vodou chladený vodný chiller pre priemyselné použitie; model ponúka zvýšenie energetickej účinnosti úrovne
HAEevo  - tepelné čerpadlo produkujúce studenú i teplú vodu
TAEevo Laser LASER  – vzduchom chladený vodný chiller pre priemyselné použitie, teplota vody regulovateľná s presnosťou ± 0,5 °C chladiča