ROOTS - DRESSER

Spoločnosť INTERKONTAKT spol. s.r.o. ponúka dúchadlá systému ROOTS od firmy DRESSER

Dúchadlá sa používajú k výrobe bezolejového stlačeného vzduchu. Uplatnenie nachádzajú tam, kde je potrebné prepraviť veľký objem vzduchu pri pomerne nízkom pretlaku (cca do 1000 mbar). V obrátenom napojení na potrubnú sieť  sa môžu dúchadlá použiť tiež na výrobu vákua. Vďaka svojej jednoduchosti, vysokej spoľahlivosti a životnosti a ďalej schopnosti prepravovať bezolejový vzduch nachádzajú rozsiahle použitie, a to prevažne v týchto odvetiach:

 • Pneumatická doprava sypkých a zrnitých materiálov (múka, cukor, obilniny, slad, krmivá, cement, plasty,...)
 • Vodné hospodárstvo- prevzdušnenie nádrží čistiarní odpadových vôd, spätné čistenie vodných filtrov (úprava pitnej vody vo vodárniach, plavecké bazény)
 • Zabudované v rôznych technológiách:
  • Energetika
  • Vákuová technika
  • Sklársky priemysel
  • Farmaceutická výroba
  • Papierenský priemysel

Princíp dúchadla ROOTS


 

 

ROOTS

Pretlak 300 – 1000 mbar, množstvo dodaného vzduchu 355 – 110.000 m 3 /hod

Bližšie informácie a technické parametre môžete násť tu:  www.dresser.com

Radiálne dúchadlá ELEKTROR

Spločnosť ELEKTROR ponúka radiálne dúchadlá v troch radách:

 • Stavebná rada SD
 • Stavebná rada bez motora
 • Stavebná rada s frekvenčným meničom

Bližšie informácie a technické parametre môžete nájsť tu:  www.elektror.de