Sušenie stlačeného vzduchu

Optimálnu kvalitu stlačeného vzduchu možno dosiahnúť pomocou kompletných zariadení talianskej firmy MTA na ošterenie stlačeného vzduchu. Pomocou širokej škály riešení zabezpečia odstránenie neželaného kondenzátu, ako aj zbytkového oleja a iných nečistôt. Tým zvyšujú efektívnosť, obmedzujú prestoje a šetria náklady na údržbu. Pokročením patentovanej technológie zaisťujú energeticky najúčinnejšie riešenie.

  1. Sušenie stlačeného vzduchu na tlakový rosný bod nad 0 °C – pomocou kondenzačných sušičiek.
    Princíp spočíva v ochladení stlačeného vzduchu, kondenzácii prebytočnej vlhkosti a následnom ohriatí stlačeného vzduchu. Tým dosiahneme TRB +3 °C.

  2. Sušenie stlačeného vzduchu na tlakový rosný bod pod 0°C – pomocou adsorbčných sušičov.
    Princíp spočíva vo fyzikálnych vlastnostiach materiálu (adsorbentu- silicagel), ktorý viaže vlhkosť na svojom povrchu.

Ponúkame nasledujúce zariadenia na úpravu stlačeného vzduchu od firmy MTA (Taliansko) :

KONDENZAČNÉ SUŠIČE

  • tlakový rosný bod: + 3 °C
  • pretokové množstvo vzduchu od 17 – 2 250 m 3 /hod

ABSORBČNÉ SUŠIČE

  • tlakový rosný bod: až do -40 °C
  • pretokové množstvo vzduchu od 27 – 8 903 m 3 /hod

Kondenzačný sušič MTA rady DE

Kondenzačný sušič MTA rady DE

Kondenzačný sušič MTA rady DE- HP, HPD

Kondenzačný sušič MTA rady DE- HP, HPD

Kondenzačný sušič MTA rady MG


 

 
Kondenzačný sušič MTA rady MG

Absorbčný sušič MTA rady ND


 

 
Absorbčný sušič MTA rady ND