Úprava stlačeného vzduchu

Úprava stlačeného vzduchu v princípe spočíva v dvoch krokoch:

filtrovanie stlačeného vzduchu
sušenie stlačeného vzduchu

1. Filtrovanie stlačeného vzduchu

Odstraňujú zbytkové množstvo vody, oleja, prachových častíc zo stlačeného vzduchu.

2. Sušenie stlačeného vzduchu

a) na tlakový rosný bod nad 0 °C – pomocou kondenzačných sušičiek.
Princíp spočíva v ochladení stlačeného vzduchu, kondenzácii prebytočnej vlhkosti a následnom ohriatí stlačeného vzduchu. Tým dosiahneme TRB +3 °C.

b) na tlakový rosný bod pod 0°C – pomocou adsorbčných sušičov.
Princíp spočíva vo fyzikálnych vlastnostiach materiálu (adsorbentu- silicagel), ktorý viaže vlhkosť na svojom povrchu.

Ponúkame nasledujúce zariadenia na úpravu stlačeného vzduchu od firmy MTA (Taliansko) :

Sušiče stlačeného vzdchu

  • kondenzačné
  • adsorbčné

KONDENZAČNÉ SUŠIČE

  • tlakový rosný bod: + 3 °C
  • pretokové množstvo vzduchu od 17 – 2 250 m3/hod

ADSORBČNÉ SUŠIČE

  • tlakový rosný bod: - 6 °C
  • pretokové množstvo vzduchu od 27 – 8 903 m3/hod


Pri prevádzke zariadenia na výrobu stlačeného vzduchu musí prísť k spracovaniu vzniknutého kondenzátu.

Separátory (cyklónové odlučovače)
Slúžia k hrubému zachyteniu kondenzátu zo stlačeného vzduchu.

Odvádzače kondenzátu
Zaisťujú odvod kondenzátu z tlakovzdušného rozvodu.

Separátory olej – voda
Zabezpečujú odlučovanie oleja z nahromadeného kondenzátu tak, že odseparovaná voda môže byť vypustená do kanalizácie.