Vákuum

Použitie vodokružných vývev je vhodné a niekedy aj potrebné všade tam, kde odsávané médium obsahuje zbytkové množstvo tekutín alebo pár. Pracovný látka u týchto vývev je voda (chladiaci a tesniaci účinok). Uplatnenie nájdu predovšetkým:

  • Chemický priemysel
  • Potravinársky priemysel
  • Papierenský priemysel
  • Tehelne
  • Pivovary
  • Manipulačná technika
  • Pneumatická doprava

Naša spoločnosť ponúka vodokružné vývevy od renomovanej firmy POMPETRAVAINI (Taliansko)

  • Odsávané množstvo do 30 000 m3/hod
  • Max. vákuum do 200 mbar